Sekretesspolicy

 

Sekretesspolicy – behandling av personuppgifter 

Grundläggande principer. Svenska Vinbolaget i Danmark ApS förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i linje med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Nedan redovisas våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

 

Insamling av information 
Svenska Vinbolaget I Danmark ApS erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På webbplatsen erhåller vi ditt namn, personnummer och uppgifter om hur du kan bli kontaktad. Vi får också information gällande affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort. Eftersom vi vill förbättra våra tjänster och våra produkter, och anpassa vår kommunikation ut till dig som kund, ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort och liknande. Vi efterfrågar även IP-adress, typ av browser, domännamn med mera.

 

Cookies 
En cookie är en liten textfil som placerats på hårddisken av en webbserver. Den fungerar som ett ID-kort och kan varken köras som kod eller föra med sig virus. Svenska Vinbolaget i Danmark ApS använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats. Du kan i din browserinställningar själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de delar av svenskavinbolaget.se som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du anonymt besöka alla delar av vår webbplats utan att ta emot filerna.

 

Säkerhet 
Svenska Vinbolaget i Danmark ApS skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst, och för att säkerställa korrektheten i informationen, använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, DIBS, uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort. För åtkomst till ditt eget konto på svenskavinbolaget.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information.

 

Användning av informationen 
Svenska Vinbolaget i Danmark ApS hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Personnummer samlas in för att öka säkerheten och för att Svenska Vinbolaget i Danmark ApS behöver möjlighet att kontrollera din kreditvärdighet. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du kan alltid att sätta en direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Svenska Vinbolaget i Danmark ApS kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig om det inte krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst, eller om Svenska Vinbolaget i Danmark ApS anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Svenska Vinbolaget i Danmark ApS. Svenska Vinbolaget i Danmark ApS utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

 

Rättelse och insyn 
Svenska Vinbolaget i Danmark ApS strävar efter att all information vi behandlar ska vara riktig och korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. I händelse någon uppgift visar sig vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via e-post info@svenskavinbolaget.se eller tel 040 - 611 37 11. Om du inte längre vill motta nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig på länken som finns i ditt senaste nyhetsbrev.

 

Missbruk av ditt användarkonto 
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på svenskavinbolaget.se förbehåller sig Svenska Vinbolaget i Danmark ApS rätten att neka användare tillgång till webbplatsen svenskavinbolaget.se och de tjänster som tillhandahålls.

 

Länkar till andra webbplatser 
Vänligen notera att länkar till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

 

Policy 
Vår policy är till stora delar hämtad från invinitum som speglar ett seriöst och korrekt hanterande av personuppgifter. Denna policy ger dig som kund en tydlig information och är branschsättande för distansförsäljning av alkoholvaror. Denna policy uppdateras av Svenska Vinbolaget i Danmark ApS. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer svenskavinbolaget.se att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom policyn för att hålla dig informerad om hur Svenska Vinbolaget i Danmark ApS behandlar dina personuppgifter